De loting voor populaire studies wordt afgeschaft per studiejaar 2017/2018

opleidingOp het moment wordt er bij het inloten voor een aantal populaire studies, enkel gekeken naar het gemiddelde eindexamencijfer als criterium om toegelaten te kunnen worden tot deze numerus fixus opleidingen. Minister Bussemakers van Onderwijs vindt dit echter niet meer genoeg. Vanaf schooljaar 2017/2018 zal er een andere selectiemethode komen waarna er ook naar ander factoren gekeken zal worden.

Numerus fixus-opleidingen

Dit zijn populaire studies waar afgelopen jaar 56.000 mensen zich voor hebben aangemeld, voor de duidelijkheid het gaat hier om bijna een derde van het totaal aan studenten dat in 2013 is begonnen aan het hoger onderwijs. Onder deze studies zijn onder andere:

–          Geneeskunde

–          Criminologie

–          Rechtsgeleerdheid

Wanneer er vanaf 2017 teveel aanmeldingen zijn voor een bepaalde studierichting, zal er gekeken worden naar niet alleen de onderwijsprestaties van de student maar ook de motivatie en persoonlijkheid van een student. Op deze manier wordt er eindelijk gekeken naar de student achter de cijfers. Het LAKS (scholierenorganisatie) is toch niet bang dat studenten minder op de cijfers gaan focussen, de cijfers worden namelijk nog steeds meegenomen in de selectie, er wordt alleen naar meerdere factoren gekeken bij een mogelijke toelating.

Verschillen per onderwijsinstelling

Het zal in de toekomst per onderwijsinstelling verschillen hoe de selectie geregeld zal worden. Er zal echter wel een landelijke deadline worden ingesteld waarop studenten zich aangemeld moeten hebben voor een studie. Deze datum ligt op 15 januari, uiterlijk drie maanden laten moet je dan te horen krijgen of je toegelaten bent of niet. Ik vind dit persoonlijk een goede ontwikkeling, de studies zijn momenteel overbevolkt en mensen die echt heel graag willen worden niet toegelaten omdat de studie vol zit. Straks hebben mensen die echt graag willen een stapje voor op mensen die alleen maar heel goed kunnen leren.

Comments are closed.